imgRandom Alpská louka NO 1702

Občanské sdružení ARS VITA, založené v roce 1996 vzniklo jako dobrovolný svazek přátel křestanské kultury pod vedením katol. kněze Stanislava Weigela za účelem přispět k ozdravění naší společnosti formou misijní činnosti mezi věřícími i nevěřícími.

Navázat na naši tradici vyspělé kultury a obohatit ji novými podněty. Věnovat se zejména terapii současných civilizačních chorob zejména pro duševně postižené, závislé na drogách, alkoholu, počítačích. Zvláštní pozornost je věnována také seniorům. Vzbudit zájem o hledání cesty Pravdy a Dobra kontaktem s krásou přírody.

Misijní činnost je soustředěna ve dvou stálých galeriích obrazů na faře v Nezdenicích a v Brně - Líšni. Odtud se instalují výstavy meditativních obrazů, přednášky, kurzy vnímání v přírodě, arteterapie a duchovní obnovy s hledáním syntézy poznání formou meditací a tvorby. Výstavy jsou doplněny hudebními programy zpracovanými na CD.