Jak získat autorova díla?

 1. Všechny vystavené obrazy jsou prodejné ve formě verifikovaných kopií.

 2. K dispozici jsou ve 4 velikostech - formátech - A3, A4, A5, A6 adjustované jako zdobená nebo jednoduchá pasparta volitelně i s antireflexním sklem nebo v kvalitním hnědém rámu bez skla. Možnosti jsou uvedeny v jednotlivých nabídkách.

 3. 3. K dispozici u každého obrazu je číslo a název. Podle těchto údajů je možno objednat kopii s vyznačením formátu na adrese:
  Ars Vita o.s.
  Ing. Stanislav Weigel
  Scheinerova 16
  628 00 Brno-Líšeň
  telefon: 737 911 074
  e-mail: St.Weigelatseznam.cz

 4. Způsob dodání, podmínky a termíny se domluví přímo s autorem osobně a individuálně.